“La metròpoli ciutat” (La Vanguardia, 18-4-18)

La metròpoli ciutat. LV. 18-4-18

Potser una mica com a conseqüència de tants anys de fer servir Barcelona per pronunciar  discursos i fer polítiques grandiloqüents, hem passat en els darrers temps a només pensar en petit i amb la mirada curta. Posar remei als problemes immediats que amb la crisi econòmica,  i amb l’inici d’una recuperació irregular i desequilibrada, s’han fet més evidents ha guiat l’acció de l’actual govern municipal de Barcelona. Un govern, però, que ha perdut visió de conjunt i de mitjà i llarg termini i ha menystingut la dimensió metropolitana de la ciutat i el lideratge en aquest àmbit al que Barcelona no pot renunciar. Una dinàmica de govern que sembla que ha contaminat també la major part dels grups de l’oposició, de manera que tots plegats només plantegen pegats locals per resoldre problemes d’abast global.

I és que només en clau d’àrea i de regió metropolitana Barcelona podrà afrontar amb èxit els  problemes cada cop més punyents que que afecten les nostres ciutats i la societat europea en general. Aquest és el tema que tracto al meu article a La Vanguardia.

20180418_La metròpoli ciutat_LV_Economia

%d bloggers like this: