“La Barcelona onanista” (La Vanguardia, 3-1-21)

La crisi de la pandèmia ha afectat molt especialment les grans ciutats, exponents de la màxima concentració física d’activitats, de persones  i d’intercanvis. Les economies d’aglomeració pròpies del desenvolupament capitalista han estat la diana preferida per la covid19 per reproduir-se i expandir-se. 

Encara que finalment aquest any que encetem comencem a doblegar el virus -i sempre que no es repeteixin episodis similars amb gaire freqüència, com alerten alguns epidemiòlegs-, l’aïllament, que ha estat la mesura defensiva més eficaç  durant molts mesos, és intrínsecament contrari a l’essència mateixa de les ciutats. 

La crisi ha afectat especialment una Barcelona especialitzada en els intercanvis de persones, com són el turisme- de vacances, però també de negocis i reunions- i la captació d’emprenedors o d’estudiants d’Erasmus. Una ciutat que, esgotat el model de la plataforma de negocis fàcils, tendeix des de fa cinc anys a l’entotsolament sense cap altre model de futur que viure de renda dels anys d’expansió. 

Una mirada curta i miop que li impedeix liderar de forma efectiva la regió metropolitana i el conjunt del país i abordar amb possibilitats èxit els reptes d’una ciutat del segle XXI.

“El nyap del tramvia” (Viaempresa.cat, 16-12-20)

Cal reconèixer la tenacitat de Colau en el tema del tramvia. Ara ha aconseguit aprovar provisionalment la prolongació del ramal del Besòs, que està escandalosament subutilitzat -23.600 passatgers diaris en dia feiner-,  fins a Verdaguer. Pretenen que, amb aquest allargament, en captaran 19.000 d’addicionals.

Però a banda de remodelar un tram de Diagonal que fa lustres que ho demana a crits, és dubtós que els 100M€ que s’hi han d’invertir serveixin per posar fi al nyap del tramvia.

El nyap del tramvia. Viaempresa.cat, 16-12-20

“Barrejar la brossa per omplir-se les butxaques” (Viaempresa.cat, 3-5-17)

Viaempresa, 5-5-17

Per a tots els qui creiem que la preservació del medi ambient requereix -tot i que no només- que els ciutadans modifiquem de manera generalitzada alguns dels nostres hàbits i comportaments , resulten especialment punyent els fraus que amb poc temps de diferència s’han denunciat en la recollida i el tractament de la brossa a Badalona i Barcelona.  Un frau consistent a barrejar la brossa prèviament triada amb l’objecte d’encarir la factura que ha de pagar el respectiu ajuntament per tractar-la.

El problema, però, transcendeix el mateix  sector dels residus i abasta totes les obres i els serveis que es presten a compte de les administracions, començant pels serveis urbans. Podeu llegir la meva opinió sobre el tema en aquest article publicat al digital econòmic viaempresa.cat:

http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2017/04/barrejar-la-brossa-per-omplir-se-les-butxaques-enric-llarch-25221.php

 

%d bloggers like this: