“Les elits barcelonines ja no tenen qui les estimi” (Viaempresa.cat, 21-6-22)

Els immediats processos electorals a moltes de les principals organitzacions empresarials mostren les dificultats que les elits barcelonines tenen per regenerar-se. Tant en termes de tipus i grandària d’empreses i sectors que representen, com d’edat i gènere dels seus representants, com de discurs.

Un discurs, es planyen, molt menys influent que abans. I és que aquestes elits semblen impermeables als canvis a la societat catalana i tenen dificultats per reconèixer la veritable naturalesa de l’Estat espanyol.

Les elits catalanes ja no tenen qui les estimi. Viaempresa.cat, 21-6-22)

“Eines de país” (Viaempresa.cat, 17-6-19)

Eines de país

Aquest dilluns es constitueix el Ple de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Es tracta de l’organització social i empresarial més important que en els darrers mesos ha renovat els seus dirigents amb un clara voluntat de rejovenir i modernitzar la institució, de fer aflorar lideratges més d’acord amb la realitat d’una economia en accelerada transformació i amb una perspectiva de superar de superar les mirades curtes i sectorialitzades amb una visió més àmplia del conjunt del país.

Aquest caràcter disruptiu i capdavanter atorga als nous dirigents una responsabilitat addicional, tant de respondre a les expectatives creades com d’actuar de forma prou inclusiva per mantenir i reforçar el lideratge de la institució en l’àmbit econòmic i empresarial de Catalunya dins les noves coordenades que l’equip guanyador prtén establir.

En parlo en aquest article a viaempresa.cat:

Eines de país. Viaempresa.cat, 17-6-19

“Més que una Cambra” (Viaempresa.cat, 30-4-19)

Més que una cambraDijous comença el període de votacions en les esperades eleccions a les cambres de comerç catalanes, període que s’allargarà fins al dia vuit. L’efervescència ciutadana, tant a nivell polític com social, que estem vivint aquests darrers anys, s’ha traslladat també a aquestes organitzacions empresarials d’interès públic. En un àmbit tradicionalment d’aigües manses -sinó estancades- es produeix una competència entre candidatures pràcticament insòlita, que demostra que la voluntat de posar al dia totes les formes d’organització i de representació està arribant a tots els racons de la nostra societat.

En aquest article a viaempresa.cat parlo sobretot de la Cambra de Barcelona, la veritable clau de volta del sistema, de la seva trajectòria recent i dels reptes que ha d’afrontar per modernitzar-se i donar respostes adequades a les necessitats del seu teixit empresarial. Reptes sobre els que. en molts casos, totes les candidatures han passat de puntetes.

Més que una cambra. Viaempresa.cat. 30-4-19

%d bloggers like this: